ZRENOVOVANÉ ŠATNE A SPRCHY

V priestoroch bývalej telocvične na ihrisku sa zrekonštruovali kabíny a sociálne zariadenia. Znižovali a urobili sa nové sadro­kartónové stropy, namontovali sa nové svietidlá, zásuvky, vypínače, opravili a vymaľovali sa steny, položila sa nová dlažba. Rovnako sa zrekonštruovali aj dámske a pánske WC, kde sa vymenia umývadlá, batérie, pisoáre a záchodové misy. Plánuje sa ešte rekonštrukcia spŕch, výmena okien, vchodových dverí a odstránenie veľkej elektrickej roz­vodne, ktorá slúžila pre telocvičňu, avšak sa už stala nepotrebnou. Všetky práce vykonali členovia TJ Jarovce svojpomocne.

HRACIA PLOCHA SA DOČKALA NOVÉHO ZAVLAŽOVANIA

Ťažkopádnemu rozťahovaniu hadíc a postrekovačov je raz a navždy koniec. Hracia plocha nášho futbalového ihriska sa dočkala umelého zavlažovacieho systému. Od druhej polovici júna sa zrealizovali výkopové práce, inštalácia rozvodov, postrekovačov a čerpadla. Zvýši sa kvalita trávnika, na ktorom trénujú hráči takmer všetkých vekových skupín. Zefektívni sa práca hospodára. Zavlažovanie funguje v plne automatickom režime. Cel­kový rozpočet projektu bol 10.300 EUR. Projekt sa zrealizoval s finančnou podporou Bratislav­ského samosprávneho kraja, ktorý prispel sumou 1.300 EUR. Ostatnú časť rozpočtu pokryla Telovýchovná jednota zo  sponzorských príspevkov, bez ktorých by sa nové zavlažovanie nerealizovalo. Je to družstvo starých pánov Jarovce, firma AMMOS, s.r.o., ktorá zakúpila čerpadlo, ale aj ďalší sponzori. Ďakujeme.